1. Rezerwacja jest umową, której wykonanie zabezpieczone jest opłatą rezerwacyjną.

2. Przed dokonaniem rezerwacji należy:
  • a. zapoznać się z zasadami rezerwacji oraz regulaminem pobytu w Domki ALAN
  • b. sprawdzić dostępność domków w określonym terminie poprzez kontakt telefoniczny lub zapytanie mailowe ze strony internetowej.
  • c. uzgodnić dokładny termin pobytu z podaniem ilości osób.
3. Opłata jest pobierana za domek/apartament, a za każdą dodatkową osobę powyżej wskazanej ilości obowiązuje dopłata. Umowa o najem Domków ALAN zwana dalej „Umową” nie wymaga zawarcia jej w formie pisemnej. Potwierdzeniem jej zawarcia jest wniesienie zadatku na poczet rezerwacji pobytu. Zadatek jako suma pieniężna, wpłacona zostaje tytułem zobowiązania pobytu i stanowić może odszkodowanie w razie niedopełnienia tego zobowiązania.

4. Rezerwacja obowiązuje od trzeciego dnia roboczego od dnia dokonania wpłaty zadatku na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w ciągu 3 dni od dnia wstępnej rezerwacji – rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą.

5. Wysokości zadatku wnoszonej na poczet rezerwacji wynosi 30% kosztu pobytu.

6. Pozostała kwota za cały pobyt płatna jest w dniu przyjazdu.

7. Dokonanie opłaty rezerwacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją „Zasad Rezerwacji Domków ALAN”oraz „Regulaminu" Pobytu dla Gości wynajmujących Domki ALAN”.

8. W przypadku rezygnacji z pobytu opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Stanowi zadośćuczynienie za utracone korzyści z tytułu niewykorzystanego noclegu.

9. W przypadku rezygnacji z pobytu wcześniej niż 30 dni przed datą przyjazdu, istnieje możliwość wykorzystania opłaty rezerwacyjnej w ciągu 1 roku od daty rezygnacji.

10. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy rezerwacji. Faktura może być wystawiona na osobę, która dokonała rezerwacji i opłaty.

Niniejsze warunki stanowią integralną część „Regulaminu" Pobytu dla Gości wynajmujących Domki ALAN”.