Szanowni Państwo!

 Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego REGULAMINU POBYTU uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku i jego sprawną organizację.
 

1. Goście korzystający z noclegów w Domkach ALAN, zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pobytu oraz jego przestrzegania.

2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz.15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 7.00.

4. Przekazanie Domku/Apartamentu ALAN do użytkowania, następuje w obecności Gospodarzy Domków ALAN, po uprzednim dokonaniu zapłaty za
okres objęty rezerwacją.

5. Od naszych Gości pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 200 zł.

6. Dodatkowo pobierana jest jednorazowa opłata serwisowa w wysokości 200 zł (sprzątanie końcowe + pranie pościeli), opłata miejscowa (klimatyczna) 3,20 zł od osoby za każdy dzień pobytu, opłata za parking 20 zł/doba/samochód.

7. W Domkach ALAN obowiązuje całkowity zakaz palenia. Złamanie tego zakazu będzie skutkować dopłatą w kwocie równowartości dwóch noclegów (czas, który potrzebny będzie na wywietrzenie domku).

8. Płatność za pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

9. Zachowanie Gości korzystających z noclegu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Możemy odmówić świadczenia usług osobom naruszającym tę zasadę.

10. Prosimy o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad BHP i P. Poż.

11. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godz. od 8.00 do 23.00 tylko za wcześniejszą zgodą Gospodarzy.

12. Goście wynajmujący Domki ALAN ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, powstałe z ich winy, jak również odwiedzających osób.

13. Prosimy zgłaszać usterki lub niedopatrzenia zaraz po ich stwierdzeniu. W przypadku nie zgłoszenia, a stwierdzenia usterki, szkody, braku wyposażenia zostanie pobrana stosowna opłata wartości przedmiotu szkody.

14. Nie można odstępować Domku, jak również przyjmować na nocleg innych osób bez porozumienia z Gospodarzem

15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w Domkach przedmioty wartościowe
i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Domku.

16. Akceptujemy wyłącznie małe pieski z włosem do 5 kg.

17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest: gotowanie potraw w pokojach, używanie otwartego ognia, używania urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia takich jak: grzałki, termowentylatory, frytkownice, grille elektryczne itp. Złamanie tego zakazu będzie skutkować dopłatą w kwocie 400 zł.

18. Domki są ogrzewane. Używanie własnych, atestowanych elektrycznych urządzeń grzewczych możliwe tylko za zgodą gospodarzy ośrodka i za dodatkową opłatą za energię elektryczną wg wskazań licznika: 2,00 zł za 1 KW. Złamanie tego zakazu będzie skutkować dopłatą w kwocie 400 zł.

19. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi w czasie zabaw w Domkach Alan, a w szczególności na terenie ośrodka.

20. W dniu wyjazdu przed opuszczeniem Domku prosimy sprawdzić czy wszystko zostało zabrane. Pozostawionych rzeczy nie odsyłamy.


REGULAMIN BASENU


obowiązujący na terenie ośrodka wypoczynkowego DOMKI ALAN w Jarosławcu


1. Niniejszy regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym obowiązującym wszystkich użytkowników BASENU REKREACYJNEGO znajdującego się na terenie ośrodka wypoczynkowego DOMKI ALAN w Jarosławcu, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i czystości w trakcie korzystania z obiektu.

2. Każda osoba przebywająca na BASENIE zobowiązana jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zaleceniami widniejącymi na tablicach ostrzegawczych i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. BASEN jest czynny codziennie w godzinach 10.00-20.00.

4. Wstęp na teren BASENU mają wyłącznie WCZASOWICZE ośrodka wypoczynkowego DOMKI ALAN posiadający opaski dostępu.

5. Osoby pełnoletnie wchodzą do basenu na własną odpowiedzialność, a osoby poniżej 18 roku życia i dzieci muszą przebywać na basenie pod stałą opieką pełnoletniego opiekuna.

6. Z BASENU mogą korzystać osoby:

 • umiejące pływać

 • dzieci: do 8 roku życia wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych (osoby dorosłe/opiekunowie muszą mieć stały kontakt z dzieckiem na wyciągnięcie ręki)

 • dzieci pomiędzy 8 a 16 rokiem życia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej lub opiekuna

 • młodzież pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wyłącznie na odpowiedzialność osoby dorosłej lub opiekuna

 • po uprzednim oczyszczeniu się z zewnętrznych zanieczyszczeń pod natryskiem

7. Zakaz wstępu na BASEN obowiązuje osoby:

 • u których występują oznaki zewnętrzne wskazujące na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, choroby zakaźne lub grzybice

 • uczulone na środki dezynfekujące

 • cierpiące na padaczkę

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu

8. Osoby cierpiące na:

 • schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub inne temu podobne

 • chorujące na schorzenia górnych dróg oddechowych

    muszą korzystać z BASENU ze szczególną ostrożnością po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9. Na terenie basenu obowiązuje używanie strojów kąpielowych spełniających wymogi higieniczne oraz estetyczne:

 • kobiety: strój jedno lub dwuczęściowy

 • mężczyźni: kąpielówki lub spodenki kąpielowe

 • dzieci do lat 4: pieluszka wodoodporna

 • dzieci powyżej 4 lat: strój kąpielowy

Zaleca się stosowanie strojów kąpielowych, które nie posiadają zamków błyskawicznych lub innych metalowych bądź plastikowych elementów, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego lub innych użytkowników BASENU lub mogłyby być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia obiektu.

10. Na BASENIE obowiązuje zachowanie porządku i czystości, a jego zanieczyszczenie powoduje naliczenie odpłatności odpowiadającej 100% wartości szkody. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun.

11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba przebywająca na terenie lub chcąca korzystać z BASENU znajduje się w stanie, który wskazuje na spożycie alkoholu, obsługa ośrodka ma prawo wyprosić taką osobę z terenu BASENU.

12. Na terenie BASENU nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a zwłaszcza zabrania się:

 • biegania wokół niecki basenowej

 • skakania do wody z brzegu basenu i tarasu widokowego, wpychania lub wrzucania do wody lub zanurzania pod wodę innych użytkowników basenu

 • wchodzenia i skakania z balustrad

 • palić papierosów, spożywać posiłków, żucia gumy i plucia na terenie całego obiektu basenowego

 • wnoszenia i używania przedmiotów łatwo tłukących się, ostrych lub innych przedmiotów niebezpiecznych

 • niszczenia sprzętu oraz zaśmiecania i brudzenia BASENU

 • wnoszenia i wprowadzania zwierząt

13. Osoby korzystające z BASENU:

 • zobowiązane są do przestrzegania nakazów pracowników ośrodka, zwłaszcza w kwestii dotyczącej przekroczenia limitu dopuszczalnej ilości użytkowników i wykorzystania wszelkich pomocy do pływania w zależności od liczby użytkowników

 • muszą dostosować się do zasad regulaminu, natomiast za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających z BASENU odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie,

 • ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę na osobie lub mieniu powstałą na skutek jego zawinionego działania lub nieodpowiedniego korzystania z obiektu, a za szkodę na mieniu powstałą przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie .

14. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie basenu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba, która wniosła je na teren BASENU. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić pracownikowi RECEPCJI ośrodka. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie BASENU stanowi naruszenie prawa.

15. Za zgubienie lub zniszczenie opaski wstępu na BASEN obowiązuje dopłata w wysokości 100 zł.

16. Wszelkie urazy oraz nieprawidłowości i szkody powstałe na terenie BASENU należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi RECEPCJI ośrodka.

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu BASENU niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

18. W celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ośrodka i basenu zainstalowany został monitoring, a materiały filmowe zgromadzone w ten sposób będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyjaśnienia ewentualnych kwestii spornych, powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

19. Po godzinie 20.00 obowiązuje KATEGORYCZNY ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN BASENU ze względu na pracę urządzeń czyszczących, które podczas swojej pracy stwarzają niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała.

Złamanie tego zakazu skutkuje nałożeniem kary w wysokości 500 zł na każdą osobę, która nie zastosowała się do zakazu, a w przypadku uszkodzenia urządzeń czyszczących skutkuje naliczeniem odpłatności odpowiadającej 100% wartości szkody.

20. Ośrodek wypoczynkowy nie odpowiada za zdarzenia losowe oraz wypadki wskutek czynników od niego niezależnych powstałych w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

W przypadku złej pogody, a zwłaszcza wyładowań atmosferycznych i burzy osoby korzystające z basenu mają obowiązek natychmiastowego opuszczenia terenu BASENU.

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku!